Pudy Ekonomik Paket

NewBorn : 2-5 kg 36 Adet
Mini : 3-6 kg 34 Adet
Midi : 5-9 kg 30 Adet
Maxi : 8-18 kg 26 Adet
Junior : 13-26 kg 22 Adet

 

Pudy İkiz Paketler

NewBorn : 2-5 kg 52 Adet
Mini : 3-6 kg 48 Adet
Midi : 5-9 kg 44 Adet
Maxi : 8-18 kg 40 Adet
Junior : 13-26 kg 32 Adet

 

Pudy Standart Paketler

NewBorn : 2-5 kg 13 Adet
Mini : 3-6 kg 12 Adet
Midi : 5-9 kg 11 Adet
Maxi : 8-18 kg 10 Adet
Junior : 13-26 kg 8 Adet